R-BUD to ćwierć wieku doświadczenia w branży drogowej.

Naszą siłą są pracownicy związani od wielu lat z robotami drogowymi, posiadający duże doświadczenie oraz wiedze. Mamy na swoim koncie zrealizowanych wiele ciekawych i trudnych technicznie projektów. Jednym z naszych sukcesów jest nagroda w prestiżowym konkursie "MODERNIZACJA ROKU 2013", którą otrzymaliśmy za rekonstrukcję mostu w Zawadzie.

ZOBACZ CERTYFIKAT
Usługi w zakresie budowy dróg
Parkingi, przepusty, mosty, osuwiska
roboty ziemne, transport

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg, parkingów, przepustów, mostów, stabilizacji osuwisk, zimowego utrzymania dróg i parkingów. Wykonujemy m.in. podbudowy, chodniki, nawierzchnie z kostki, roboty ziemne, niwelację terenu, kanalizacje, drenaże, umocnienia skarp, cieków, rowów melioracyjnych, pielęgnację zieleni przy pasach dróg, usługi transportowe itp.

R-bud

Zobacz film

25lat